VILKÅR OG BETINGELSER FOR SALG AF PHILIPS MYCREATION - DANMARK

VED AT AFGIVE EN ORDRE PÅ PRODUKTER PÅ DETTE WEBSTED ACCEPTERER DU OG ER BUNDET AF DISSE VILKÅR OG BETINGELSER. DU MÅ IKKE BESTILLE ELLER ERHVERVE PRODUKTER FRA DETTE WEBSTED, HVIS DU (A) IKKE ACCEPTERER DISSE VILKÅR, (B) ER UNDER (i) 18 ÅR ELLER (ii) VÆRGEMÅL/LAVVÆRGEMÅL I DANMARK, ELLER (C) HVIS GÆLDENDE LOV FORHINDRER DIG I AT FÅ ADGANG TIL ELLER BRUGE DETTE WEBSTED.

SIGNIFY-ENHED:

Signify Denmark A/S

Arne Jacobsens Allé 15

DK – 2300 COPENHAGEN S

CVR-nr. 36967226

1.       Om disse vilkår. Disse vilkår og betingelser (disse "vilkår") gælder for købet og salget af produkter via Philips MyCreations hjemmeside ( "websted”) til levering i Danmark. Disse vilkår kan ændres når som helst af ovenfor nævnte Signify-enhed ("Signify") uden forudgående skriftligt varsel og efter Signifys eget skøn. Eventuelle ændringer af disse vilkår gælder kun for ordrer, der afgives efter sådanne ændringer. Du bør gennemgå disse vilkår før købet af produkter, der er tilgængelige via webstedet.

Du bør omhyggeligt gennemgå Signifys meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger, før du afgiver en ordre på produkter via webstedet (se afsnit 10).

2.       Afgivelse af ordre. Når du afgiver en ordre, indgås der en gyldig, bindende og retskraftig kontrakt underlagt disse vilkår mellem dig og Signify. Signify sender en bekræftelse til dig på e-mail, som indeholder dit ordrenummer og oplysninger om de varer, du har bestilt.

Selvom Signify vil gøre enhver rimelig indsats for at levere de produkter, der er angivet i Signifys ordrebekræftelse, til dig, kan der opstå situationer, hvor Signify ikke er i stand til at levere produkterne. Det kan f.eks. skyldes, (i) at sådanne produkter ikke længere produceres eller ikke er på lager eller ikke er tilgængelige i øjeblikket, (ii) at Signify ikke er i stand til at anskaffe relevante komponenter, eller (iii) at der var en prisfejl. Under sådanne omstændigheder tager Signify kontakt til dig og foreslår alternative produkter, som du måske gerne vil købe (til samme eller en anden pris). Er der tale om en prisfejl, oplyser Signify dig om den rigtige pris. Hvis du ikke accepterer Signifys foreslåede udskiftning eller prisændring, annullerer Signify ordren og refunderer et hvilket som helst beløb, du måtte have betalt til Signify, for så vidt angår den pågældende ordre.

3.       Priser. Alle priser, rabatter og kampagner, der er offentliggjort på webstedet, kan ændres uden varsel. Den pris, der debiteres for et produkt, vil være den, der gælder på tidspunktet for afgivelsen af ordren, og fremgår af din faktura. Prisstigninger gælder kun for ordrer, der er afgivet efter sådanne ændringer. For indbyggere i EU gælder det, at der lægges moms på den viste produktpris. Priserne omfatter dog muligvis ikke yderligere gældende lokale skatter og afgifter såsom gældende salgsskat til delstat for indbyggere i USA eller for forsendelse. Alle sådanne skatter og afgifter lægges til den samlede total for varerne og specificeres i din indkøbsvogn forud for køb og i din e-mail med ordrebekræftelse. Signify bestræber sig på at vise nøjagtige prisoplysninger, men Signify kan dog lejlighedsvist komme til at lave utilsigtede typografiske fejl, unøjagtigheder eller udeladelser, der relaterer sig til priser og tilgængelighed. Signify forbeholder sig ret til når som helst at rette alle fejl, unøjagtigheder eller udeladelser. Hvis der betales med kreditkort, vil det samlede beløb på hele din ordre blive afspejlet på dit kontoudtog i din lokale valuta.

 

4.       Betaling for dine produkter.

Betalingsvilkår er underlagt Signifys eget skøn, og medmindre andet er aftalt skriftligt med Signify, skal Signify modtage betaling på det tidspunkt, hvor du afgiver din ordre. Du kan betale for dine produkter med de betalingsmetoder, der kan være angivet som valgmuligheder under betaling. Du erklærer og garanterer, at (i) de kreditkortoplysninger, du giver Signify, er sande, korrekte og fuldstændige, (ii) at du har en passende tilladelse til at bruge et sådant kreditkort til købet, (iii) at gebyrer, der pålægges dig, opkræves af dit kreditkortselskab, og (iv) at du betaler gebyrer, du er blevet pålagt, til de angivne priser, sådan som det er beskrevet i afsnit 3 herover.

 

Facilitering af betaling. Signify har indgået aftale med Shopify Payment, en tredjepartsudbyder af tjenester, om at udføre visse tjenester, der relaterer sig til behandling af betalinger, herunder behandling af kort, veksling af valutaer, bekræftelse af identiteter, svindelanalyse og lovmæssig overholdelse. Følgeligt kan Signify dele dine personlige eller transaktionsmæssige oplysninger med dennes tredjepartsudbyder af tjenester efter behov for at udføre sådanne tjenester. En sådan overførsel af personlige/transaktionsmæssige oplysninger er underlagt Signifys Privacy Notice (meddelelse om beskyttelse af personlige oplysninger), som fremgår af afsnit 10 herunder samt sådanne tilsvarende meddelelser fra tredjepartstjenester som du kan finde her:

 

https://www.shopify.com/legal/privacy/customers

 

5.       Levering af produkter. Signify arrangerer forsendelsen (men ikke installationen) af produkterne til dig. Kontrollér den enkelte produktside vedrørende specifikke leveringsmuligheder.  Signify kan foretage delvise forsendelser af dine ordrer.

 

Ejendomsretten til dine produkter overgår til dig ved din (a) betaling til Signify eller (b) vores levering af produkterne til dig, alt efter hvad der sker senest. Risikoen for produkternes hændelige undergang overgår til dig, når levering er foretaget.  Forsendelses- og leveringsdatoer er kun estimater og kan ikke garanteres. Signify er ikke ansvarlig for forsinkelser i forbindelse med forsendelse.

 

Signify bruger en fragtmand til levering af produkterne. Så snart fragtmanden modtager produkterne, giver Signify dig besked på e-mail med et sporingsnummer, så du kan spore din levering. Bemærk, at vi i øjeblikket kun kan levere i de lande, der er angivet på webstedet. Vi accepterer ikke en ordre, der er tiltænkt levering i andre lande end disse.

 

6.       Returret i forhold til disse produkter.

 

Du har en fortrydelsesperiode på fjorten (14) dage efter modtagelsen, hvor du kan give os besked om, at du, uden nogen begrundelse, har skiftet mening og ønsker at udøve din ret til at trække handlen tilbage. Ved bestilling af flere produkter og separate leveringer af disse starter fortrydelsesperioden ved modtagelsen af det sidste produkt i din ordre. Du kan orientere os om din ophævelse af handlen ved at kontakte  www.mycreation.lighting.philips.dk/contact. Du skal returnere produkterne til os så hurtigt som muligt, men under alle omstændigheder inden for fjorten (14) dage efter din meddelelse om ophævelse af handlen. Du kan finde alle relevante oplysninger om vores returneringsprocedure i din ordrebekræftelse. Vi giver dig en bekræftelse, så snart vi har modtaget din meddelelse om ophævelse af handlen. Du vil kun skulle betale for fragtomkostningerne i forbindelse med returneringen, hvis vi på købstidspunktet udtrykkeligt har orienteret dig om, at en sådan omkostning skal betales af dig. Tilbagebetalingen af den pris, der er betalt for returneringen af produkterne og eventuelle fragtomkostninger til levering i forbindelse med returneringen, sker inden for fjorten (14) dage efter din meddelelse om ophævelse af handlen, under forudsætning af at vi har modtaget produkterne inden for denne periode, eller at du har sendt dokumentation på returneringen til os. Vi bruger den samme metode til tilbagebetaling som den, du brugte til at betale os. Bemærk, at vi har ret til at fratrække en værdimæssig reduktion af det samlede beløb, der skal tilbagebetales. En værdimæssig reduktion finder sted, hvis produktet eller emballagen er blevet beskadiget, og/eller at det tydeligt fremgår, at produktet har været brugt. Det grundlæggende princip her er, at du må se produktet, sådan som du ville have gjort det i en butik. Vi vil kontakte dig, hvis vi mener, at der er grundlag for en værdimæssig reduktion.

 

I tillæg til og uden begrænsning af nogen lovfæstede rettigheder til returnering/fortrydelsesperiode accepterer Signify en returnering af produkterne (med undtagelse af produkter, der er angivet på webstedet som endeligt salg eller ikke-returnerbare) mod en refusion af din købspris, under forudsætning af at en sådan returnering sker i overensstemmelse med den gældende periode, der er angivet i Signifys returpolitik, der er tilgængelig på https://dk.mycreation.lighting.philips.com/pages/support med gyldig dokumentation på køb, og under forudsætning af at sådanne produkter returneres i original stand. For at starte returneringsprocessen skal du gå til de gældende oplysninger om returnering af dine produkter på webstedet.

 

Du er ansvarlig for alle forsendelses- og ekspeditionsgebyrer på returnerede varer, medmindre andet er angivet.

 

Din refusion bliver tilbagekrediteret til den samme betalingsmetode, der blev brugt til at foretage det oprindelige køb på webstedet.

 

Når det gælder fejlbehæftede returvarer, henvises der til producentens garanti (se afsnit 7), som er inkluderet sammen med produktet, eller som angivet i produktbeskrivelsen på Signifys websted.

 

7.       Begrænsning af garanti.

 

Herunder er en forklaring på Signifys standardproduktgaranti. SIGNIFYS STANDARD-PRODUKTGARANTI ER ET SUPPLEMENT TIL OG PÅVIRKER IKKE DINE LOVFÆSTEDE FORBRUGERRETTIGHEDER I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV. Kontakt os, hvis der er noget galt med dit produkt. Derefter vil vi sammen undersøge, om du har nogen lovfæstede rettigheder eller er berettiget til afhjælpning i henhold til vores standardproduktgaranti.

 

I de fleste tilfælde sælges Signifys produkter i henhold til en gældende standardgaranti, der enten medfølger produktet eller er offentliggjort på webstedet som den standardgaranti, der gælder for et produkt ("standardproduktgaranti"). Når det gælder produkter, der sælges af Signify, og som ikke er underlagt en gældende standardgaranti, garanterer Signify i to (2) år efter levering, at produktkomponenterne vil være mangelfri med hensyn til materiale- eller produktionsfejl, der kan medføre, at produktet i væsentligt omfang ikke kan fungere, når det anvendes som anvist og i overensstemmelse med de specifikationer, som Signify har angivet, med hensyn til produktets overordnede ydelse og baseret på en gennemsnitligt anvendelse af produktet i op til 3 timers  om dagen alle ugens dage. Signify giver ingen garanti for softwareelementer i produkterne eller tredjepartsprodukter. 

 

Medmindre andet er aftalt skriftligt, giver Signify ingen garanti for produkter, softwareprogrammer, applikationer eller tjenester fra tredjepart. Du anerkender, at visse slutbrugerlicensaftaler, brugsbetingelser, tjenestevilkår eller lignende vilkår kan begrænse garantiperioden for eventuel relateret eller aktiverende software (herunder web- eller mobilapplikationer).

 

Medmindre andet er angivet i standardproduktgarantien, gælder det, at (i) hvis du mener at have et gyldigt garantikrav, skal du straks give Signify besked før garantiperiodens afslutning, (ii) hvis du har et gyldigt garantikrav, skal Signify inden for rimelig tid, efter Signifys eget valg, reparere produktet eller tilbyde et erstatningsprodukt, (iii) hvis et produkt ikke kan repareres eller erstattes på trods af Signifys rimelige indsats, skal Signify foretage en passende refusion af det beløb, som du har betalt for køb af produktet, (iv) reparationer, erstatninger eller anden afhjælpning forlænger eller fornyr ikke den originale garantiperiode, (v) erstatningsprodukter, der leveres af Signify, kan have mindre afvigelser i forhold til design og/eller specifikationer, der dog ikke påvirker funktionaliteten i forhold til det produkt, der er blevet erstattet, (vi) hvis dit krav i henhold til garantien ikke er gyldigt, påhviler transportomkostningerne for det returnerede produkt dig, (vii) Signifys garanti omfatter ikke produkter, der ikke er installeret og anvendt korrekt og i overensstemmelse med brugermanualer og andre anvisninger fra Signify. For at undgå tvivl anføres det, at Signify under ingen omstændigheder skal bære omkostningerne forbundet med afinstallation, fjernelse eller udskiftning af et produkt, herunder arbejdsomkostningerne hertil.

 

Du anerkender og accepterer, at visse af produktets funktioner kan være afhængige af tilgængelighed og korrekt virkemåde, som er tredjepartsproducenter og -tjenesteudbyderes ansvar, herunder tilslutning og kommunikationsenheder og -tjenester fra udbydere og mobiloperatører. Disse er ikke underlagt Signifys kontrol, og Signify er ikke ansvarlig eller erstatningsansvarlig for ydelse (eller manglende ydelse) af sådanne tredjepartstjenester eller -enheder.

 

8.       Vores ansvar. Intet i disse vilkår begrænser eller udelukker Signifys ansvar for dødsfald eller personskade, der skyldes Signifys grove uagtsomhed, bevidste vildledning eller svindel.

 

Bortset fra ovennævnte ansvar (i) er Signify ikke ansvarlig for indirekte tab eller skader herunder tab af indtægt, indtjening, kontrakter eller for nogen form for indirekte skader, følgeskader eller særlige tab eller skader af nogen art (herunder advokathonorarer), der måtte opstå, og uanset om det sker uden for kontrakt (herunder ved skødesløshed), ved manglende overholdelse af kontrakten eller på anden vis, og (ii) Signifys maksimale samlede ansvar, det være sig i kontrakt, uden for kontrakt (herunder skødesløshed) eller på anden vis, vil Signifys erstatningsansvar under ingen omstændigheder kunne overstige værdien af de af de omhandlede produkter.

 

Hvis du som forbruger i det land, hvor du bor, er beskyttet af ufravigelige lovfæstede forbrugerrettigheder, skal intet i disse betingelser begrænse eller ekskludere Signifys ansvar over for dig ved brud på sådanne forbrugerbeskyttende rettigheder. 

 

9.       Varer, der ikke må videresælges eller eksporteres. Visse transaktioner kan være underlagt love og bestemmelser om eksport- eller importkontrol, der forbyder eller begrænser (gen)eksport eller overdragelse af visse varer til visse lande, enheder og enkeltpersoner, såsom love og bestemmelser i FN, EU og USA ("Eksportbestemmelser"). En (gen)eksport eller overdragelse af produkter er i enhver henseende underlagt de gældende eksportbestemmelser og jurisdiktionen hos de relevante myndigheder, der er ansvarlige for eksportbestemmelserne. Hvis en sådan (gen)eksport eller overdragelse kræver en eksport- eller importlicens eller på anden vis er forbudt eller begrænset i henhold til eksportbestemmelserne, kan Signify, efter Signifys eget skøn, suspendere Signifys forpligtelse over for dig, indtil en sådan licens er givet, eller i den periode, hvor begrænsninger eller forbud gælder, eller ophæve (den relevante del af) salget uden at pådrage sig noget ansvar.

 

10.   Fortrolighed og databeskyttelse. Ved at afgive en ordre accepterer du og er indforstået med, at Signify kan lagre, behandle og bruge data, der er indsamlet i forbindelse med din ordre med henblik på behandling af ordren. Signify kan også dele sådanne data globalt inden for virksomheder i Signify-koncernen. Alle Signify-virksomheder skal beskytte dine oplysninger i overensstemmelse med Signify Privacy Notice (meddelelse om behandling af personlige oplysninger), der er tilgængelig her:

 

https://www.signify.com/global/privacy/legal-information/privacy-notice

 

11.   Licens til integreret software, immaterielle rettigheder. Signify er og forbliver eneejer og eksklusiv ejer af immaterielle ejendomsrettigheder (herunder patenter, anvendelsesmodeller, registrerede og ikke-registrerede design, ophavsret, databaserettigheder, varemærker, domænenavne, handelshemmeligheder, knowhow, rettigheder til halvleder-IC-topografi og alle registreringer, anvendelser, fornyelser, udvidelser, kombinationer, opdelinger, fortsættelser eller genudstedelser af førnævnte), uanset om de gælder nu eller eksisterer herefter (herunder, uden begrænsning, forbedring eller ændringer heraf), uanset hvordan og af hvem noget sådant måtte være udtænkt eller udviklet, og uanset om det måtte være i fysisk form eller blot reduceret til praksis, for så vidt angår alle produkter, der sælges eller udbydes til salg i henhold til disse vilkår (samlet kaldet "immaterielle ejendomsrettigheder"). Du må ikke bruge Signifys immaterielle ejendomsrettigheder i nogen af dine reklamer, meddelelser, publikationer eller andre værker uden forudgående skriftlig tilladelse fra Signify. Du må ikke fjerne, gøre uklar, udviske, tildække eller ændre noget Signify-mærke eller andet mærke eller tilføje noget Signify-mærke eller andet mærke til materialer, som leveres af Signify, eller til noget produkt eller dets emballage. Du må ikke registrere eller bruge noget varemærke, der kan skabe forvirring i forhold til Signifys immaterielle ejendomsrettigheder.

 

12.   Omstændigheder, der ikke rimeligvis kan kontrolleres af os. Signify vil gøre alt for at overholde sine forpligtelser i henhold til en ordrebekræftelse. Signify kan dog ikke gøres ansvarlig for forsinkelser eller manglende udførelse, hvis en sådan forsinkelse eller fejl skyldes omstændigheder, der ikke rimeligvis kan kontrolleres af Signify, herunder force majeure, jordskælv, ildebrande, oversvømmelser, krige eller militære uroligheder, terrorisme, sabotage, arbejdsnedlæggelser, epidemier, uroligheder, nedbrud af forsyningsværker, funktionsfejl i eller tab af hardware/software eller nogen anden årsag, uanset hvorvidt en sådan årsag er tilsvarende eller ikke tilsvarende noget af det førnævnte, der ikke kunne have været forhindret af Signify ved udøvelse af rimelig omhu. I tilfælde af en forsinkelse vil Signify overholde sine forpligtelser, så snart det rimeligvis er muligt.

 

13.   Lovvalg og jurisdiktion. Disse vilkår og alle krav, der måtte opstå som følge af eller være relateret til disse vilkår, eller dit køb af produkter i henhold til disse vilkår, reguleres af lovene i den jurisdiktion, hvori du bor, uanset din jurisdiktions lovvalg eller principper i tilfælde af modstridende love. De Forenede Nationers konvention om aftaler om internationale køb finder ikke anvendelse.

 

Med undtagelse af, hvor det måtte være forbudt og uden begrænsning af lovfæstede forbrugerrettigheder, accepterer du, at alle tvister, krav og juridiske søgsmål, der direkte eller indirekte måtte opstå som følge af eller i relation til din brug af webstedet og/eller købet af produktet, skal løses individuelt og uden brug af massesøgsmål og udelukkende ved de kompetente domstole i Danmark. Hvis du har en klage, kan du kontakte os via  https://dk.mycreation.lighting.philips.com/pages/support. Hvis du har den opfattelse, at din klage ikke får en passende behandling, kan du vælge – men er ikke forpligtet til – at bruge ODR-platformen (Online Dispute Resolution), der findes på: http://ec.europa.edu/odr. Alle krav skal være fremsat, inden for et (1) år efter at kravet opstår, i det omfang det er tilladt i henhold til gældende lov.

 

14.   Kundesupport og kontakt til Signify. For at sende et garantikrav eller få anden kundesupport kan du gå til nedenstående link for at se Signifys kontaktoplysninger for din placering:

 

 https://dk.mycreation.lighting.philips.com/pages/support

 

Medmindre andet udtrykkeligt er angivet, skal de meddelelser, du sender til Signify, sendes via  https://dk.mycreation.lighting.philips.com/pages/support. Er der tale om meddelelser, som Signify sender til dig, accepterer du at modtage meddelelser og anden kommunikation ved, at Signify offentliggør meddelelser på webstedet, sender dig en e-mail på den e-mailadresse, du har angivet, eller sender en meddelelse til dig med almindelig post til din faktureringsadresse. Du accepterer, at alle aftaler, meddelelser, videregivelser og anden kommunikation, som Signify giver dig i overensstemmelse med den forudgående sætning, overholder alle juridiske krav om, at en sådan kommunikation skal være skriftlig. En meddelelse vil blive anset for at være fremsat, (i) 24 timer efter at meddelelsen er offentliggjort på webstedet, eller der er sendt en elektronisk meddelelse, medmindre den afsendende part orienteres om, at meddelelsen ikke er nået frem til modtageren, eller (ii) i tilfælde af almindelig post, tre dage efter datoen for afsendelsen med almindelig post. Du accepterer, at en trykt version af disse vilkår og enhver meddelelse, der gives i elektronisk form, skal kunne indgå i et juridisk søgsmål eller en administrativ behandling baseret på eller i relation til disse vilkår i samme omfang og underlagt de samme betingelser som andre forretningsdokumenter og -optegnelser, der oprindeligt blev genereret og vedligeholdt i trykt form.

 

15.   Kampagner. Alle kampagner, der gøres tilgængelige via webstedet, kan være reguleret af bestemmelser, der adskiller sig fra disse vilkår. Hvis du deltager i nogen kampagner, skal du gennemgå de gældende bestemmelser samt Signifys Privacy Notice (meddelelse om brug af personlige oplysninger). Hvis bestemmelserne for en kampagne er i modstrid med disse vilkår, gælder kampagnens bestemmelser. Vi kan til enhver tid afholde kampagner på webstedet, som kan påvirke priserne, og som reguleres af andre vilkår og betingelser end disse vilkår. Hvis der opstår en konflikt mellem vilkårene for en kampagne og disse vilkår, gælder kampagnens vilkår.

 

16.   Overdragelse. Du må ikke overdrage nogen af dine rettigheder eller uddelegere nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår uden Signifys forudgående skriftlige samtykke. Enhver påstået overdragelse eller uddelegering udgør en overtrædelse af dette afsnit og er ugyldig og uden retskraft. Ingen overdragelse eller uddelegering vil fratage dig nogen af dine forpligtelser i henhold til disse vilkår.

 

17.   Ingen frafaldelser. Signifys manglende håndhævelse af rettigheder eller bestemmelser i disse vilkår udgør ikke et frafald i forhold til fremtidig håndhævelse af den pågældende rettighed eller bestemmelse. Frafaldet af en rettighed eller bestemmelse gælder kun, hvis den er skriftlig og underskrevet af Signifys dertil godkendte repræsentant.

 

18.   Ingen tredjepartsbegunstigede. Disse vilkår overdrager ikke og har ikke til hensigt at overdrage nogen rettigheder eller retsmidler til nogen anden person end dig.

 

19.   Adskillelighed. Hvis en bestemmelse i disse vilkår er ugyldig, ulovlig eller uden retskraft, vil den pågældende bestemmelse anses for at være adskilt fra disse vilkår og vil ikke påvirke gyldigheden eller retskraften af de resterende bestemmelser i disse vilkår.

  

v. March 2022